Majstrovské kurzy

Medzinárodná vzdelávacia platforma Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov vznikla v roku 2013 z iniciatívy slovenského huslistu Pavla Bogacza ml. s cieľom poskytovať mladej generácii hudobníkov vzácne interpretačné skúsenosti pod vedením svetoznámych umelcov. Pozvanie viesť majstrovské kurzy v Bratislave prijali také významné osobnosti ako Julian Rachlin, Ilya Gringolts, Alexandra Soumm, Renaud Capuçon, Midori, Shlomo Mintz, Vadim Gluzman, Josef Špaček, Vadim Repin či Augustin Hadelich.

Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov počas doterajšej histórie projektu absolvovalo viac ako 100 aktívnych účastníkov z hudobných škôl zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. V roku 2018 sa majstrovské kurzy pod vedením svetoznámej huslistky Midori uskutočnili v spolupráci so Slovenským mládežníckym orchestrom, s ktorým Midori vystúpila na koncerte aj ako sólistka. Koncert (sólový recitál) pozvaného umelca je neoddeliteľnou súčasťou projektu.

V roku 2022 vystúpil huslista Vadim Repin so sláčikovým orchestrom Sinfonietta Bratislava, zloženým zo študentov a absolventov projektu za uplynulých desať ročníkov.

Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov sú otvorené pre všetkých záujemcov a účasť na nich je od začiatku projektu bezplatná pre aktívnych i pre pasívnych účastníkov.