Majstrovské kurzy 2021

Vadim_FB_2021
Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov v Bratislave /
8. ročník
Vadim Gluzman – Majstrovské kurzy
Nedeľa, 11. júla 2021,
Primaciálny palác, Zrkadlová sieň, Primaciálne námestie 2, 811 01 BratislavaKurzy sú určené pre aktívnych, aj pasívnych účastníkov. Presný
harmonogram lekcií bude zverejnený dodatočne.
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI
• huslisti, violisti a komorné sláčikové súbory (duo, trio, sláčikové kvarteto)
• veková hranica aktívnych účastníkov – do 30 rokov
Prihlášky:
• zaslanie prihlášok do 2. júla 2021 na email:
sinfoniettabratislava@gmail.com predmet: „Aktívny účastník – Vadim
Gluzman“
• Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:
o meno a priezvisko záujemcu
o dosiahnuté vzdelanie + názov školy a meno pedagóga
o súčasné štúdium: názov školy a meno pedagóga
o presný názov skladby pripravovanej na majstrovský kurz
o najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
o nahrávka skladby pripravovanej na majstrovskú lekciu
• aktívni účastníci si prípadného korepetítora zabezpečujú sami na
vlastné náklady
• vybraný aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bezplatnePASÍVNI ÚČASTNÍCI
Všetci študenti hudby, pedagógovia umeleckých škôl, ale aj široká
verejnosť má jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvorených lekcií
majstrovských kurzov bezplatne! Otvorené majstrovské lekcie budú
tlmočené do slovenského jazyka.
VSTUP VOĽNÝVadim Gluzman – RECITÁL
Pondelok, 12. júla 2021, 19.00 hod.
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Vadim Gluzman, husle (Izrael)
Evgeny Sinaiski, klavír (Rusko/Rakúsko)
Vstupenky v cene symbolických = 5,- EUR je možné zakúpiť v sieti
Ticketportal www.ticketportal.sk , V predaji od 28. júna 2021.
Koncert sa koná v rámci edukačného projektu „Majstrovské kurzy
svetových husľových virtuózov v Bratislave 2021“Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB

Sledujte podujatie na FB:
https://www.facebook.com/events/254142859844879?ref=newsfeed