Jozef Špaček 2021

  1. ročník Majstrovských kurzov svetových husľových virtuózov v BratislaveSpacek_FB_3.jpg titulka udalost

 

 

 

 

Josef Špaček – RECITÁL

Utorok, 7. septembra 2021, 19.00 hod.
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Josef Špaček, husle (Česká republika)
Miroslav Sekera, klavír (Česká republika)
Vstupenky v cene symbolických = 5,- EUR je možné zakúpiť v sieti Ticketportal www.ticketportal.sk , V predaji od 16. augusta 2021.
Koncert sa koná v rámci edukačného projektu „Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov v Bratislave 2021“

 

 

 

Josef Špaček (husle) – Majstrovské kurzy

Streda, 8. septembra 2021, 9:00 – 14:00
Koncertná sieň Dvorana, VŠMU, Zochová 1, 81103, Bratislava

 

Kurzy sú určené pre aktívnych, aj pasívnych účastníkov. Presný harmonogram lekcií bude zverejnený dodatočne.
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI

  • huslisti, violisti a komorné sláčikové súbory (duo, trio, sláčikové kvarteto)
    • veková hranica aktívnych účastníkov – do 30 rokov

Prihlášky:
• zaslanie prihlášok do 1. septembra 2021 na email: sinfoniettabratislava@gmail.com predmet: „Aktívny účastník – Josef Špaček“
• Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:
o meno a priezvisko záujemcu
o dosiahnuté vzdelanie + názov školy a meno pedagóga
o súčasné štúdium: názov školy a meno pedagóga
o presný názov skladby pripravovanej na majstrovský kurz
o najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
o nahrávka skladby pripravovanej na majstrovskú lekciu
• aktívni účastníci si prípadného korepetítora zabezpečujú sami na vlastné náklady
• vybraný aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bezplatne

 

PASÍVNI ÚČASTNÍCI

Všetci študenti hudby, pedagógovia umeleckých škôl, ale aj široká verejnosť má jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvorených lekcií majstrovských kurzov bezplatne! Otvorené majstrovské lekcie budú tlmočené do slovenského jazyka.
VSTUP VOĽNÝ

Miroslav Sekera, klavír – Majstrovské kurzy
Streda, 8. septembra 2021, 9:00 – 14:00
Malá koncertná sieň, VŠMU, Zochová 1, 81103, Bratislava

 

Kurzy sú určené pre aktívnych, aj pasívnych účastníkov. Presný harmonogram lekcií bude zverejnený dodatočne.

AKTÍVNI ÚČASTNÍCI

  • majstrovské kurzy sú určené pre mladých klaviristov
    • veková hranica aktívnych účastníkov – do 30 rokov

Prihlášky:
• zaslanie prihlášok do 1. septembra 2021 na email: sinfoniettabratislava@gmail.com predmet: „Aktívny účastník – „Miroslav Sekera“
• Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:
o meno a priezvisko záujemcu
o dosiahnuté vzdelanie + názov školy a meno pedagóga
o súčasné štúdium: názov školy a meno pedagóga
o presný názov skladby pripravovanej na majstrovský kurz
o najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
o nahrávka skladby pripravovanej na majstrovskú lekciu
• aktívni účastníci si prípadného korepetítora zabezpečujú sami na vlastné náklady
• vybraný aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bezplatne

 

PASÍVNI ÚČASTNÍCI

Všetci študenti hudby, pedagógovia umeleckých škôl, ale aj široká verejnosť má jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvorených lekcií majstrovských kurzov bezplatne! Otvorené majstrovské lekcie budú tlmočené do slovenského jazyka.
VSTUP VOĽNÝ

 

 

 

 

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB