Shlomo Mintz

 1. Shlomo_FB7.ročník Majstrovských kurzov svetových husľových virtuózov v Bratislave so svetoznámym huslistom

SHLOMOM MINTZOM.

SHLOMO MINTZ – RECITÁL

Štvrtok, 24. október 2019, 19.00 hod.

Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava

 

Shlomo Mintz, husle (Izreal)

Itamar Golan, klavír (Izrael)

 

Vstupenky v cene symbolických  =5,- EUR je možné zakúpiť v sieti Ticketportal www.ticketportal.sk , V predaji od 16. septembra 2019.

 

Koncert sa koná v rámci edukačného projektu „Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov v Bratislave 2019“
SHLOMO MINTZ – MAJSTROVSKÉ KURZY

Piatok, 25. október 2019, 9.30 – 13.30 hod.

Koncertná sieň VŠMU – Dvorana, Zochova 1, Bratislava

 

Kurzy sú určené pre aktívnych, aj pasívnych účastníkov.

 

AKTÍVNI ÚČASTNÍCI

 

 • huslisti, violisti a komorné sláčikové súbory (duo, trio, sláčikové kvarteto)
 • veková hranica aktívnych účastníkov – do 30 rokov

 

Prihlášky:

 • zaslanie prihlášok do 18. októbra 2019 na email: sinfoniettabratislava@gmail.com predmet: „Aktívny účastník – Shlomo Mintz“
 • Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:
  • meno a priezvisko záujemcu
  • dosiahnuté vzdelanie + názov školy a meno pedagóga
  • súčasné štúdium: názov školy a meno pedagóga
  • presný názov skladby pripravovanej na majstrovský kurz
  • najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
  • nahrávka skladby pripravovanej na majstrovskú lekciu
 • aktívni účastníci si prípadného korepetítora zabezpečujú sami na vlastné náklady
 • vybraný aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bezplatne!
 • najlepší účastník Majstrovských kurzov svetových husľových virtuózov 2019 získa majstrovské husle z dielne husliara Martina Kubiša

 

PASÍVNI ÚČASTNÍCI

 

Všetci študenti hudby, pedagógovia umeleckých škôl, ale aj široká verejnosť má jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvorených lekcií majstrovských kurzov bezplatne! Otvorené majstrovské lekcie budú tlmočené do slovenského jazyka.

 

VSTUP VOĽNÝ

 

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. art. Pavel Bogacz ml.

sinfoniettabratislava@gmail.com

+421 907 47 22 12