Vadim Gluzman

 Gluzman_Tlac

Majstrovské kurzy a Galakoncert svetových virtuózov – Vadim Gluzman

Vadim Gluzman je izraelský huslista s ukrajinskými koreňmi, častokrát je prirovnávaný k legendárnemu Davidovi Oistrachovi. Má za sebou spoluprácu s najvýznamnejšími orchestrami na svete, ako napr. : Berlin Philharmonic, Boston Symphony, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Israel Philharmonic, Leipzig Gewandhaus, London Symphony, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, Royal Concertgebou. Vadim Gluzman hrá na výnimočnom nástroji z dielne A. Stradivari „ex-Leopold Auer“ z roku 1690.

MAJSTROVSKÉ KURZY:

Miesto konania: Primaciálny palác v Bratislave
Dátum: 12. decembra 2018
Čas: 9:00- 13:00

Kurzy sú určené pre aktívnych a aj pre pasívnych účastníkov:

Prihlášky:

Aktívni účastníci – mladí huslisti a komorné sláčikové súbory
(duo, trio, sláč. kvarteto)
(vekový limit aktívnych účastníkov je 30 rokov)

Prihlášky zasielať do 5.12. 2018 na email- sinfoniettabratislava@gmail.com – predmet
„Aktívny účastník – Gluzman“

Prihláška musí obsahovať-
Meno
Dosiahnuté vzdelanie- škola, meno pedagóga
Súčasné štúdium- škola, meno pedagóga
Skladba pripravovaná na majstrovský kurz s Vadimom Gluzmanom.
Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
Nahrávka skladby pripravovanej na Majstrovskú lekciu

Aktívny účastník si prípadného korepetítora zabezpečuje sám ! Aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bez poplatkov!

Pasívni účastníci – majstrovské kurzy prebehnú formou otvorených lekcií pre širokú verejnosť – VSTUP VOĽNÝ – mimoriadna príležitosť pre všetkých
študentov hudby, pedagógov ZUŠ, konzervatórií, VŠ a taktiež širokú verejnosť.

Majstrovské lekcie budú prekladané do slovenského jazyka.

GALAKONCERT:

Miesto konania: Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava

Dátum: 12. decembra 2018 (streda), o 16:00

Jednotná cena vstupeniek: 5 Euro (www.ticketportal.sk) v predaji od 22.11.2018

Husľový recitál svetoznámeho husľového virtuóza Vadima Gluzmana sa koná ako vyvrcholenie edukačného projektu “Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave.” Na koncerte sa Gluzman predstaví spolu s vynikajúcim klaviristom Evgeny Sinaiski  a zaznejú diela svetovej literatúry pre husle a klavír. Tešíme sa na Vás :)

Projekt je finančne podporený Fondom na podporu umenia a Nadáciou VÚB.