Alexandra Soumm

ALEX_Pali-page-001Po mimoriadne úspešnych Majstrovských lekciách svetoznámej Alexandry Soumm v Bratislave v roku 2015, sa táto huslistka opäť vracia do Bratislavy a pri tej príležitosti sa opäť rozhodla prijať pozvanie viesť Majstrovské lekcie pre mladých hudobníkov.

Srdečne Vás pozývame, vstup je opäť voľný. :)

Kurzy sú určené pre aktívnych a aj pre pasívnych účastníkov:

Prihlášky:

Aktívni účastníci – mladí huslisti a komorné sláčikové súbory
(duo, trio, sláč. kvarteto)
(vekový limit aktívnych účastníkov je 30 rokov)

Prihlášky zasielať do 10.10. 2017 na email- sinfoniettabratislava@gmail.com – predmet
„Aktívny účastník – Soumm“

Prihláška musí obsahovať-
Meno
Dosiahnuté vzdelanie- škola, meno pedagóga
Súčasné štúdium- škola, meno pedagóga
Skladba pripravovaná na majstrovský kurz s Alexandrou Soumm.
Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
Nahrávka skladby pripravovanej na Majstrovskú lekciu

Aktívny účastník si prípadného korepetítora zabezpečuje sám ! Aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bez poplatkov !

Pasívni účastníci – majstrovské kurzy prebehnú formou otvorených lekcií pre širokú verejnosť – VSTUP VOĽNÝ – mimoriadna príležitosť pre všetkých študentov hudby, pedagógov ZUŠ, konzervatórií, VŠ a taktiež širokú verejnosť.

Tešíme sa na Vás :)