Darujte 2%

Chcete nám pomôcť a finančne prispieť k fungovaniu nášho orchestra? Ako občianskemu združeniu nám môžete darovať svoje 2% z daní.

vyhlasenie-2016

Informácie o platnom zaregistrovaní OZ Sinfonietta Bratislava nájdete na oficiálnej stránke zoznamu zaregistrovaných organizácii tu.

 

Som zamestnanec

Ako mám poukázať 2% (3%) z dane, ak som zamestnanec? 

 • Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 • V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)”.
 • do 31. marca 2016 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatenej dani kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.
 • Z potvrdenia si viete vypočítať:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ Sinfonietta Bratislava. Táto suma musí byť minimálne 3,32  eur.
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2014 dobrovoľne pracovali.
 • Potom vyplňte vyhlasenie-2016 kde uvediete vaše meno, bydlisko a sumu, ktorá zodpovedá 2% zaplatenej dane. Identifikačné údaje OZ Sinfonietta Bratislava – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu OZ Sinfonietta Bratislava nepotrebujete. Celú daň totiž platíte daňovému úradu, ktorý následne pošle vami poukázané 2% OZ Sinfonietta Bratislava.
 • Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane doručte do 31.marca  2016 príslušnému daňovému úradu podľa vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech OZ Sinfonietta Bratislava.

* Poznámka: Ak poukazujete 3% z dane, Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane potrebujete poslať aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od danej organizácie, ktorej ste pomáhali.